Ydelser

Vores ydelser

Vi tilbyder sparring og faciliterer workshops, der stimulerer det gode

samarbejde og øger trivslen i samarbejdsrelationer.

Det gør jer i stand til at skabe bedre resultater.


Vi henvender os til aktører, der har et bredt samarbejde.

Det kan være mellem offentligt ansatte og aktører fra det brede civilsamfund – som foreninger, frivillige enkeltpersoner, boligforeninger, lokale samråd mv.


Vores fokus er også rettet mod at skabe trivsel og styrke samarbejdet internt i private såvel som offentlige virksomheder og institutioner.

Når involverede samarbejdsparter prioriterer tid og energi på at skabe rammer for "det gode samarbejde", gør det en markant forskel for den

samlede indsats, der samarbejdes om.


Hvad enten jeres behov drejer sig om at videreudvikle på et etableret samarbejde, eller nye samarbejdskulturer skal kick-startes, har vi

en vifte af ydelser som eksempelvis:


    E
tablering eller videreudvikling af en god samarbejdskultur.


Opfølgning på samarbejdet.

Samskabelse.

Skabe struktur og rammer for det gode samarbejde.

Skabe overblik over aktiviteter, indsatser og aktører.

Udvikling af nye aktiviteter.

Inddragelse af nye samarbejdspartnere.

Empowerment og inklusion af udsatte grupper.

God kommunikation, stærke samarbejdsrelationer og den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen har stor effekt på virksomhedens resultater.


Hvad enten jeres behov drejer sig om at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø, nedbringelse af sygefravær eller at sikre et bedre samarbejde mellem virksomhedens afdelinger, kan vi sammensætte et forløb eller en workshop.

Vi hjælper fx. med:


    P
sykisk arbejdsmiljø.


Nedbringelse af sygefravær.

Fokus på kerneopgaven.

Etablering eller videreudvikling af en god samarbejdskultur mellem ledelse og medarbejdere eller mellem medarbejdere.

Opfølgning på samarbejdet.

Samskabelse.

Inddrage ressourcer i udviklingsopgaver.

Skabe struktur og rammer for et bedre samarbejde på tværs af teams eller afdelinger.

Supervision eller coaching.