Om os

Om Circulus

Circulus er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for det gode samarbejde gennem trivsel og forståelse. Vores navn udspringer derfor

af ordet samarbejde.


Vi forstår samarbejde som en forsamling af mennesker, der med hvert sit ståsted ønsker at løse en fælles opgave. Circulus betyder ring eller cirkel og favner det, at mennesker traditionelt har forsamlet sig i rundkreds, når udfordringer skulle drøftes og løses.


De tre sammenhængende cirkler i vores logo symboliserer, at et samarbejde også kan bestå af flere samarbejdende enheder. For at et samarbejde skal lykkes, skal der endvidere skabes sammenhæng, ligesom de forskellige kompetencer nødvendigvis må flettes sammen.


Hvem er jeg

Mahasiah Rasmusen

Partner og konsulent

Skriv: mahasiah@circulus.dk


Ring: 26 46 52 02

Mahasiahs baggrund


Cand.scient.pol. og proceskonsulent.


8 års ledelseserfaring.


Har gennem ansættelser i kommunalt regi og i NGO-verden solid erfaring med integration, frivillighed, etniske minoriteter, samarbejde og samskabelse