Home

Skab resultater gennem et bedre samarbejde
Vi bygger bro og fremmer en konstruktiv samarbejdskultur i virksomheder og i samarbejder mellem mennesker med forskellig baggrund og forskellige arbejdsopgaver.

Hvordan og

for hvem?


Vi tilbyder sparring og faciliterer workshops, der stimulerer det gode samarbejde og øger trivslen i samarbejdsrelationer, så I bliver i stand til at skabe bedre resultater.


Vi henvender os til aktører, der har et bredt samarbejde. Det kan være mellem offentligt ansatte og aktører fra det brede civilsamfund – som foreninger, frivillige enkeltpersoner, boligforeninger, lokale samråd mv.


Vores fokus er også rettet mod at skabe trivsel og styrke samarbejdet internt i private såvel som offentlige virksomheder og institutioner.


Læs hvordan vi kan hjælpe med at fremme trivsel og en god samarbejdskultur hos jer.

En praksisnær tilgang

Vores tilgang skaber rum for at arbejde praksisnært, så deltagerne får indsigt og erfaringer i at samarbejde. Det skaber refleksion og ændringer

i egen adfærd, der gør en mere motiverende og

respektfuld samarbejdskultur mulig.

Vi er klar til at høre fra jer!

Ring eller skriv og lad os tale om jeres udfordringer og hvordan vi kan sammensætte en workshop eller et forløb, der passer til jer.

Skriv: mahasiah@circulus.dk

Ring: 26 46 52 02