Om os

Om Circulus


Circulus er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for det gode samarbejde gennem trivsel og forståelse. Vores navn udspringer derfor

af ordet samarbejde.


Vi forstår samarbejde som en forsamling af mennesker, der med hvert sit ståsted ønsker at løse en fælles opgave. Circulus betyder ring eller cirkel og favner det, at mennesker traditionelt har forsamlet sig i rundkreds, når udfordringer skulle drøftes og løses.


De tre sammenhængende cirkler i vores logo symboliserer, at et samarbejde også kan bestå af flere samarbejdende enheder. For at et samarbejde skal lykkes, skal der endvidere skabes sammenhæng, ligesom de forskellige kompetencer nødvendigvis må flettes sammen.


Vi er

Mahasiah Rasmusen

Partner og konsulent

Skriv: mahasiah@circulus.dk


Ring: 21 17 47 90

Mahasiahs baggrund


Cand.scient.pol. og proceskonsulent.


8 års ledelseserfaring.


Har gennem ansættelser i kommunalt regi og i NGO-verden solid erfaring med integration, frivillighed, etniske minoriteter, samarbejde og samskabelse


Flemming Møller Henriksen

Associeret partner og konsulent

Skriv: flemming@circulus.dk

Ring: 21 17 47 90

Flemmings baggrund


Pædagog, psykoterapeut og supervisor.


19 års ledelseserfaring.


Har som selvstændig og gennem ansættelser i kommunalt og privat regi solid erfaring med trivsel og konflikthåndtering på arbejdspladser, nedbringelse af sygefravær, psykisk arbejdsmiljø samt med strategilægning og udviklingsprocesser.

Anders E. Jacobsen

Associeret partner og konsulent

Skriv: anders@circulus.dk

Ring: 29 44 35 10

Anders' baggrund


Cand.mag og proceskonsulent.


11 års konsulenterfaring.


Har gennem ansættelser i Center

for Frivilligt Socialt Arbejde, Dansk Flygtningehjælp og Amnesty International stor erfaring med civilsamfundsindsatser, frivillighed, etniske minoriteter samt samarbejde og samskabelse på tværs at sektorer.

Kontakt


Skriv: kontakt@circulus.dk

Ring: 21 17 47 90


CVR

38 94 89 89

Trivsel

Brobygning

Samarbejde og kommunikation

Overblik

Workshops

Oplæg

Coaching 

Supervision

Sparring

Konsulentopgaver